styczeń 2021

Przypominamy! Trwa nabór do Płockiego Centrum Alzheimera powstającego w budynku SP nr 5 w Radziwiu oraz Domu Dziennej Pomocy przy ul. Otolińskiej 6. Szczegółowych informacji…More
Co 3 sekundy pojawia się nowy przypadek otępienia na świecie, a do roku 2050 nastąpi potrojenie liczby chorych. W Polsce wciąż tylko 20% chorych ma…More
Znaczenie wczesnego rozpoznawania choroby. W Polsce, według szacunkowych badań Alzheimer Europe z 2014 r., mieliśmy 501 092 osób z otępieniem, z czego 310 000 żyjących…More