marzec 2022

Powitaliśmy WIOSNĘ

Wspólnie z naszymi gośćmi z Ukrainy, którzy przebywają w Centrum Aktywności Seniora spędziliśmy pierwszy dzień wiosny. Podczas zorganizowanego pikniku śpiewaliśmy, tańczyliśmy i recytowaliśmy wspólnie wiersze.…

Pomagamy

W Centrum Aktywności Seniora w Płocku, gdzie siedzibę ma nasze Stowarzyszenie, gościmy kilkudziesięciu gości z Ukrainy. Dzięki zaangażowaniu i otwartym sercom naszych pracowników, podopiecznych i…

Wspieramy całym sercem!

Nasze Stowarzyszanie włączyło się w pomoc dla potrzebujących w Ukrainie.Upiekliśmy również ciasta, które dostarczyliśmy płockim wolontariuszom, pracującym od rana przy zbiórce darów. To ważne abyśmy…
9 marca 2022 roku mieliśmy przyjemność wziąć udział w zajęciach przeprowadzonych przez Akademickie Stowarzyszenie Ambitni w Działaniu. Podczas spotkania rozmawialiśmy o zdrowym żywieniu i właściwej…More

Drogie Panie…

z okazji Waszego Święta życzymy Wam ogromu miłości, radości, wielu przyjaciół i wspaniałych ludzi wokół. Pamiętajcie jesteście WSPANIAŁE! Dzisiejsze przedpołudnie rozpoczęliśmy przygotowaniami.... Potem w wyjątkowej…