grudzień 2020

Nabór

Prowadzimy nabór zarówno do Płockiego Centrum Alzheimera powstającego w budynku SP nr 5 w Radziwiu jak i Domu Dziennej Pomocy przy ul. Otolińskiej 6. Szczegółowych…