Nabór

Prowadzimy nabór zarówno do Płockiego Centrum Alzheimera powstającego w budynku SP nr 5 w Radziwiu jak i Domu Dziennej Pomocy przy ul. Otolińskiej 6.

Szczegółowych informacji udzielamy pod numerami telefonów w godzinach 7- 16:
24 366 14 66
24 277 05 50
+48 604719344
oraz e-mail: alzheimer.plock@gmail.com

W ramach dziennej opieki nad chorymi w Płockim Centrum Alzheimara w Radziwiu zapewniamy:

 • opiekę i realizację specjalistycznych usług w dni robocze min. 8 godzin dziennie
 • dowóz osób na zajęcia,
 • wyżywienie – trzy posiłki dziennie z uwzględnieniem diety „Mind&Dash” – stworzonej z myślą o potrzebach osób z chorobami otępiennymi,
 • aktywne spędzanie czasu, rozwijanie zainteresowań, nabywanie nowych umiejętności, które pozwolą odnaleźć się społecznie podopiecznym,
 • możliwość skorzystania z poradnictwa specjalistycznego (psychologa, rehabilitantów, logopedów, lekarza neurologa, logopedy),
 • udział w zajęciach terapeutycznych i aktywizujących oraz wydarzeniach kulturalno-oświatowych ( muzykoterapia i relaksacja, arteterapia, dogoterapia, terapia tańcem, zajęcia wzmacniające kondycję fizyczną – typu joga, tai chi oraz zajęcia na świeżym powietrzu),
 • oraz wsparcie dla opiekunów osób chorych w postaci:
 • poradnictwa psychologicznego,
 • pomocy prawnej w zakresie składania oświadczeń woli, pełnomocnictw itp.,
 • podnoszenia wiedzy i umiejętności w zakresie wsparcia chorych członków rodziny (szeroko zakrojona informacja i edukacja),
 • spotkań w grupach wsparcia.

Podaruj choremu wyższy standard życia, skontaktuj się z lekarzem specjalistą i naszym Stowarzyszeniem.
Nie wstydź się pytać. Proś o pomoc! Nie chowaj chorego przed światem.

Wspólnie działamy na rzecz upowszechniania wiedzy o chorobie Alzheimera i walczymy o godność osób dotkniętych tą chorobą.