styczeń 2022

Razem z WOśP

Przyłączyliśmy się do 30. Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Zapraszamy do udziału w aukcji, której przedmiotem jest własnoręcznie wykonana przez naszą Wiceprezes Katarzynę Kwasiborską maskotka…

Gotowi do działania!

2021 rok to był dla nas intensywny czas. Pełny nowych doświadczeń, warsztatów, konsultacji, spotkań z ludźmi którzy inspirują do działania. Działamy dalej!