Płockie Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Chorobą Alzheimera

NIP 7742935830

Alzheimer Płock

Daj mi Siebie pamiętać

Razem już 20 lat

pomagamy osobom z chorobą Alzheimera

O nas

O Nas

Płockie Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Chorobą Alzheimera powstało w 1999 roku.
Głównym celem naszej działalności jest pomoc osobom z chorobą Alzheimera i pokrewnymi schorzeniami otępiennymi oraz ich rodzinom i opiekunom.

Prowadzimy Dom Dziennego  Pobytu w Płocku przy ulicy Otolińskiej 6 oraz nowo powstały w Radziwiu, w budynku Szkoły Podstawowej nr 5, przy ulicy Cichej 12a.

O Nas
Zapraszamy

do współpracy!

W ramach dziennej opieki zapewniamy chorym specjalistyczną opiekę przez 8 godzin dziennie, wyżywienie, aktywne spędzanie czasu, możliwość skorzystania z poradnictwa specjalistycznego, udział w zajęciach terapeutycznych i aktywizujących oraz wydarzeniach kulturalno-oświatowych. Opiekunom chorym proponujemy zaś wsparcie w postaci poradnictwa psychologicznego, pomocy prawnej, podnoszenia wiedzy i umiejętności w zakresie wsparcia chorych członków rodziny oraz spotkań w grupach.

O chorobie
O chorobie

Co to jest choroba Alzheimera?

01

Choroba Alzheimera

to zwyrodnieniowe zmiany mózgu, które po raz pierwszy opisał Alois Alzheimer. Choroba ta powoduje stopniowe obumieranie komórek nerwowych.
Początkowe objawy są trudno uchwytne, jak przy zwykłym przeziębieniu. Stopniowo nasilając się prowadzą do utraty zdolności umysłowych, zaburzeń orientacji, utraty pamięci i zmian osobowości.
Chory stopniowo cofa się – występuje regres funkcji umysłowych, emocjonalnych, psychicznych oraz fizycznych.
Pacjenci w kolejnych etapach wymagają coraz większej pomocy w coraz to prostszych czynnościach życia codziennego.
Rozpoznanie choroby jest trudne, poprzedzone badaniami specjalistycznymi, które wraz z obrazem klinicznym pozwalają w około 80% postawić diagnozę.
Choroba ta zwana jest chorobą stulecia. Nieubłagana degradacja chorego najdotkliwiej godzi w jego bliskich, podporządkowując funkcjonowanie całej rodziny przez 24 godziny na dobę. Skazani na samotność i bezradność opiekunowie spełniają niedocenianą w społeczeństwie i niedostrzeganą, a jakże ważną funkcję społeczną.

02

Bardzo istotna jest wczesna diagnoza i okres tuż po rozpoznaniu choroby.

Terapia niefarmakologiczna włączona tuż po diagnozie jest najbardziej efektywna, daje realną możliwość spowolnienia zaburzeń poznawczych chorego i wydłuża okres jego samodzielnego funkcjonowania.
Chory na Alzheimera potrzebuje:
– rehabilitacji
– aktywizacji intelektualnej (treningów pamięci, treningów umiejętności codziennych, stymulowania procesów poznawczych)
– usprawnień logopedycznych (stymulacji zachowań językowych i komunikacyjnych)
– wsparcia psychologicznego
– integracji i aktywizacji społecznej, która zapobiega wycofaniu i izolacji.

Projekt

O projekcie

Projekt pn. „Kontynuacja wsparcia funkcjonujących dziennych domów pobytu dla osób starszych z chorobami otępiennymi, w tym Chorobą Alzheimera – Płockie Centrum Alzheimera – kontynuacja” realizowany jest przez Płockie Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Chorobą Alzheimera w Płocku.

Założeniem projektu jest prowadzenie w Płocku Dziennego Domu Pobytu – Płockiego Centrum Alzheimera przy ulicy Cichej 12A w Radziwiu dla osób powyżej 60. roku życia – mieszkańców Płocka cierpiących z powodu zespołu otępiennego we wstępnym etapie choroby.

Placówka funkcjonuje min 8 godzin dziennie w dni robocze. Podczas pobytu chorzy mają zapewnioną aktywizację fizyczną, intelektualną, integracyjną, kulturalno-oświatową, co pozwala podopiecznym na aktywniejszy udział w życiu lokalnej społeczności.  Posiłki przygotowywane są zgodnie z indywidualnie skomponowaną dietą adekwatną do schorzenia osób starszych (dieta Mind&Dash). Pobyt w placówce jest częściowo odpłatny. Na wsparcie mogą liczyć zarówno podopieczni jak ich opiekunowie i rodzina. Ci drudzy otrzymują pomoc w postaci poradnictwa psychologicznego, porad prawnych (w zakresie składania oświadczeń woli, pełnomocnictw itp., podnoszenia wiedzy i umiejętności w zakresie wsparcia chorych członków rodziny – szeroko zakrojona informacja i edukacja) oraz w postaci spotkań w grupach wsparcia.

„Zadanie publiczne dofinansowane ze środków z budżetu Województwa Mazowieckiego”

News
News

Aktualności

Nasza codzienność

Dbamy o codzienne aktywności w Dziennym Domu Pobytu dla osób z chorobą Alzheimera, zapewniając różnorodne zajęcia wspierające zdrowie fizyczne, umysłowe i emocjonalne. Organizujemy…

Warsztaty

W ramach warsztatów rękodzielniczych tworzymy z włóczki. Rękodzieło stymuluje umysł, poprawia motorykę, zwiększa poczucie własnej wartości i umożliwia społeczną interakcję. Powtarzalne ruchy związane…
Kontakt

Kontakt

Płockie Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Chorobą Alzheimera
Dom Dziennego Pobytu pod „Tęczowym Parasolem”                                               Centrum Aktywności Seniora                                                                                      ul. Otolińska 6, 09-407 Płock
Płockie Centrum Alzheimera
ul. Cicha 12a,  Płock 
 

tel: 24 366 14 66, 24 277 05 50 w godzinach 7-16
kom: +48 0604719344
e-mail: alzheimer.plock@gmail.com

Zarząd:
Krystyna Jadwiga Iller – Prezes
Krystyna Słowik – Wiceprezes
Katarzyna Aleksandra Kwasiborska – Wiceprezes

 

„Zadanie dofinansowane ze środków z budżetu Województwa Mazowieckiego”