Pobudzanie aktywności intelektualnej chorego to bardzo istotna część terapii osób z chorobą Alzheimera.
Można do tego wykorzystywać najróżniejsze formy aktywizujące mózg, również dotychczasowe zainteresowania i hobby chorego.

Nasze zajęcia z podopiecznymi Dziennego Domu Pobytu w Radziwiu.

Zaangażowanie i miła atmosfera – to u nas codzienność.