Wolne miejsca!

W naszym Domu Dziennej Pomocy przy ul. Otolińskiej 6 mamy kilka wolnych miejsc.
Jeżeli u Ciebie lub Twojego podopiecznego zdiagnozowano wstępny etap choroby Alzheimera zapraszamy do współpracy.

W ramach naszej działalności oferujemy:

 • opiekę i realizację specjalistycznych usług min. 8 godzin dziennie w dni robocze,
 • dowóz osób na zajęcia,
 • wyżywienie – trzy posiłki dziennie z uwzględnieniem diety „Mind&Dash” – stworzonej z myślą o potrzebach osób z chorobami otępiennymi,
 • aktywne spędzanie czasu, rozwijanie zainteresowań, nabywanie nowych umiejętności, które pozwolą odnaleźć się społecznie podopiecznym,
 • możliwość skorzystania z poradnictwa specjalistycznego (psychologa, rehabilitantów, logopedów, lekarza neurologa, logopedy),
 • udział w zajęciach terapeutycznych i aktywizujących oraz wydarzeniach kulturalno-oświatowych (muzykoterapia i relaksacja, arteterapia, dogoterapia, terapia tańcem, zajęcia wzmacniające kondycję fizyczną),
 • wsparcie dla opiekunów osób chorych w postaci:
  poradnictwa psychologicznego, pomocy prawnej w zakresie składania oświadczeń woli, pełnomocnictw itp.,
  podnoszenia wiedzy i umiejętności w zakresie wsparcia chorych członków rodziny (szeroko zakrojona informacja i edukacja), spotkań w grupach wsparcia.

Szczegółowe informacje tel: 696 771 890