U nas przygotowania do wiosny w pełni!
Podczas zajęć plastycznych nasi podopieczni przygotowywali marzanny. Malowanie, rysowanie, wycinanie – wszelkiego rodzaju zajęcia manualne, działają wyciszająco i relaksująco, wymagają skupienia i podtrzymują sprawność motoryczną. Kontakt dotykowy z materiałami o różnych fakturach, bogactwo doznań wzrokowych, kolory to forma terapii.

Systematycznie wykonywane ćwiczenia mają na celu spowolnienie procesu postępowania choroby oraz jak najdłuższe podtrzymywanie prawidłowych funkcji procesów poznawczych.

Jest to niezwykle cenna forma pracy terapeutycznej.